ตั้งคำถามใหม่

ID หัวข้อกระทู้ล่าสุด ผู้เขียน วันที่ / เวลา ดู / ตอบ
0000028 การฉีด Cef-3 IM ในเด็ก kk 27-02-2561 / 14:33:23 110 / 1
0000021 Dejection to volume on a low-carb nutriment like fern 26-02-2561 / 20:10:54 128 / 1
0000007 ว่านเสน่ห์หา bangon 25-09-2560 / 02:54:04 195 / 0
0000029 ยาทดแทน phenobarbital inj J 25-04-2561 / 11:28:07 33 / 0
0000004 มีตุ่มขึ้นที่อวัยวะเพศหญิง Cartoon 15-07-2560 / 21:45:55 269 / 0
0000024 หญิงให้นมบุตร กิน norfloxacin ได้หรือไม่ Ree 06-02-2561 / 13:43:35 113 / 1
0000023 การผสม tranexamic acid และการบริหาร Ree 06-02-2561 / 13:31:33 114 / 1
0000022 Sodium bicarbonate สามารถผสมกับสารละลายใดได้บ้าง Pui 06-02-2561 / 13:27:23 109 / 1
0000020 Chloraphenical injection มีวิธีผสมยาและบริหารยาอย่างไร chompu 06-02-2561 / 12:59:49 111 / 1
0000019 ขนาดยา Cefixime syr ในเด็ก toony 05-02-2561 / 09:57:55 112 / 1
0000018 Amiodarone ควรผสมในสารละลายใด toony 05-02-2561 / 09:54:58 109 / 1
0000008 dose HBIG ใน new born who 02-11-2560 / 18:56:14 139 / 0
0000013 dobutamine KK 01-12-2560 / 14:44:26 139 / 1
0000012 CPM injection KK 01-12-2560 / 14:18:17 143 / 1
0000010 การปรับยากันชัก KK 01-12-2560 / 14:16:05 147 / 1
0000031 ผู้ป่วยสามารถฉีด Rabies vaccine IM สลับ ID ได้หรือไม่ J 01-05-2561 / 08:08:08 26 / 0
0000030 Gold injection ต้อง monitor อะไรบ้าง J 01-05-2561 / 08:05:03 24 / 0