ถาม-ตอบเรื่องยา
CWS000x?=?1N?@E߮??I)?@?? ?HiP"D?F? G&َ7??܂?rX;!S??̛????7Jq???.?>?p?c?l??zG?ܾM??dkj?,??(???T?Jj)?"?T7$??H?D6)? x)??ؒ?C?|?Q?Nc?b??? b_&?5 h??g? ]s??0Q?L
{{10000437*9999060}}
1
acu10056<s1﹥s2ʺs3ʹuca10056
acux2429??z1??z2a?bcxuca2429
19255739
1
1
1
1
1
1
1
{{10000351*9999545}}
CWS000x?=?1N?@E߮??I)?@?? ?HiP"D?F? G&َ7??܂?rX;!S??̛????7Jq???.?>?p?c?l??zG?ܾM??dkj?,??(???T?Jj)?"?T7$??H?D6)? x)??ؒ?C?|?Q?Nc?b??? b_&?5 h??g? ]s??0Q?L
acux3404??z1??z2a?bcxuca3404
acu3728<s1﹥s2ʺs3ʹuca3728
19370148
1
1