หัวข้อคำถาม : ผู้ป่วยสามารถฉีด Rabies vaccine IM สลับ ID ได้หรือไม่

ผู้ตั้งคำถาม : J

วันที่ตั้งคำถาม : 01/05/2561

รายละเอียด :

ผู้ป่วยสามารถฉีด Rabies vaccine IM สลับ ID ได้หรือไม่