หัวข้อคำถาม : Gold injection ต้อง monitor อะไรบ้าง

ผู้ตั้งคำถาม : J

วันที่ตั้งคำถาม : 01/05/2561

รายละเอียด :

Gold injection ต้อง monitor อะไรบ้าง