หัวข้อคำถาม : การระบาดของ cVDPV ต้องมีการเตรียมตัวป้องกันอย่างไร

ผู้ตั้งคำถาม : ืnott

วันที่ตั้งคำถาม : 06/02/2561

รายละเอียด :

ผู้ที่จะเดินทางไป สปป.ลาว ซึ่งมีการระบาดของ cVDPV ต้องมีการเตรียมตัวป้องกันอย่างไร
ผู้ตอบคำถาม : admin

วันที่ตอบ : 06/02/2561

รายละเอียด :

ในผู้ที่ะเดินทางไป สปป.ลาว ช่วงนี้ ในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แนะนำให้ OPV 3 dose ก่อนเดินทางไป สปป.ลาวโดยเว้นระยะ 2 เดือน ในผู้ที่อายุมากกว่า 15 ปี ให้ OPV 1 dose ก่อนเดินทาง *** แต่ในผู้มีภูมิบกพร่อง ให้ใช้ IPV แทน เอกสารอ้างอิง : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข