หัวข้อคำถาม : หญิงให้นมบุตร กิน norfloxacin ได้หรือไม่

ผู้ตั้งคำถาม : Ree

วันที่ตั้งคำถาม : 06/02/2561

รายละเอียด :

ผู้ป่วยหญิงให้นมบุตร อายุ 2 เดือน เข้ารับการรักษาด้วยภาวะ infective diarrhea สามารถให้ยา norfloxacin ได้หรือไม่
ผู้ตอบคำถาม : admin

วันที่ตอบ : 06/02/2561

รายละเอียด :

ยังไม่มีการศึกษา การใช้ยา norfloxacin ขนาด 400 mg ในหญิงให้นมบุตร แต่มีการศึกษาพบว่า ขนาด 200 mg ไม่พบอันตราย แต่อย่างไรก็ตาม norfloxacin มีขนาดโมเลกุลเล็ก สามารถผ่านน้ำนมได้ และอาจมีผลต่อการเติบโตของเด็ก จึงไม่แนะนำให้ใช้ อาจแนะนำการใช้ยาอื่นๆทดแทน เช่น cefixime เอกสารอ้างอิง : Micromedex application