หัวข้อคำถาม : การผสม tranexamic acid และการบริหาร

ผู้ตั้งคำถาม : Ree

วันที่ตั้งคำถาม : 06/02/2561

รายละเอียด :

การผสม tranexamic acid และการบริหารยาอย่างไร
ผู้ตอบคำถาม : admin

วันที่ตอบ : 06/02/2561

รายละเอียด :

สามารถผสมได้ในD5W และ NSS โดยต้องใช้ปริมาณอย่างน้อย 50 ml. และบริหารโดยใช้ IV push 3-4 นาที เอกสารอ้างอิง : drug information handbook