หัวข้อคำถาม : Chloraphenical injection มีวิธีผสมยาและบริหารยาอย่างไร

ผู้ตั้งคำถาม : chompu

วันที่ตั้งคำถาม : 06/02/2561

รายละเอียด :

Chloraphenical injection มีวิธีผสมยาและบริหารยาอย่างไร
ผู้ตอบคำถาม : admin

วันที่ตอบ : 06/02/2561

รายละเอียด :

ผสมใน SWFI 10 ml iv push 3-5 mins หรือ 5%D/W 100 ml iv infusion 30-60 mins เอกสารอ้างอิง : Www.micromedexsolutions.com