หัวข้อคำถาม : ขนาดยา Cefixime syr ในเด็ก

ผู้ตั้งคำถาม : toony

วันที่ตั้งคำถาม : 05/02/2561

รายละเอียด :

ขนาดยา Cefixime syr ในเด็ก
ผู้ตอบคำถาม : admin

วันที่ตอบ : 05/02/2561

รายละเอียด :

8 mg/kg/day divided every 12-24 hr : maximum 400 mg/day เอกสารอ้างอิง : Drug information Handbook