หัวข้อคำถาม : Amiodarone ควรผสมในสารละลายใด

ผู้ตั้งคำถาม : toony

วันที่ตั้งคำถาม : 05/02/2561

รายละเอียด :

Amiodarone ควรผสมในสารละลายใด
ผู้ตอบคำถาม : admin

วันที่ตอบ : 05/02/2561

รายละเอียด :

Amiodarone ควรผสมใน D5W ไม่ควรผสมใน NSS เพราะอาจตกตะกอน เอกสารอ้างอิง : Medscape