หัวข้อคำถาม :

ผู้ตั้งคำถาม :

วันที่ตั้งคำถาม :

รายละเอียด :

ผู้ตอบคำถาม : admin

วันที่ตอบ : 19/07/2561

รายละเอียด :

ผสมใน SWFI 10 ml iv push 3-5 mins หรือ 5%D/W 100 ml iv infusion 30-60 mins เอกสารอ้างอิง : Www.micromedexsolutions.com