หัวข้อคำถาม : dobutamine

ผู้ตั้งคำถาม : KK

วันที่ตั้งคำถาม : 01/12/2560

รายละเอียด :

Dobutrex หลังเปิดใช้ มีอายุนานเท่าไร ต้องเก็บที่ไหน