หัวข้อคำถาม : CPM injection

ผู้ตั้งคำถาม : KK

วันที่ตั้งคำถาม : 01/12/2560

รายละเอียด :

CPM injection สามารถให้โดยการฉีด im ได้หรือไม่
ผู้ตอบคำถาม : admin

วันที่ตอบ : 05/02/2561

รายละเอียด :

Cpm ฉีดได้ทั้ง IM, IV, SC เอกสารอ้างอิง : www.micromedexsolutions.com