หัวข้อคำถาม : การใช้ยา Dobutamine

ผู้ตั้งคำถาม : KK

วันที่ตั้งคำถาม : 05/02/2561

รายละเอียด :

ผู้ป่วยชาย BW 40 kg ได้รับ dobutamine (200mg ใน D-5-W 100 ml)อัตราส่วน 2:1 rate 30 mcd/min สามารถให้ได้หรือไม่ และ Maximum dose dobutamine เท่ากับเท่าไร
ผู้ตอบคำถาม : admin

วันที่ตอบ : 05/02/2561

รายละเอียด :

Maximum dose dobutamine adult : 40 mcg/kg/min ผู้ป่วยรายนี้หนัก 40 kg : คิด maximum ได้ 48 mcd/min จึงสามารถให้ได้ในผู้ป่วยรายนี้ Ref: drug information handbook