หัวข้อคำถาม : การใช้ยา Dobutamine

ผู้ตั้งคำถาม : KK

วันที่ตั้งคำถาม : 01/12/2560

รายละเอียด :

ผู้ป่วยชาย BW 40 kg ได้รับ dobutamine (200mg ใน D-5-W 100 ml)อัตราส่วน 2:1 rate 30 mcd/min สามารถให้ได้หรือไม่ และ Maximum dose dobutamine เท่ากับเท่าไร