หัวข้อคำถาม :

ผู้ตั้งคำถาม :

วันที่ตั้งคำถาม :

รายละเอียด :

ผู้ตอบคำถาม : admin

วันที่ตอบ : 05/02/2561

รายละเอียด :

Maximum dose dobutamine adult : 40 mcg/kg/min ผู้ป่วยรายนี้หนัก 40 kg : คิด maximum ได้ 48 mcd/min จึงสามารถให้ได้ในผู้ป่วยรายนี้ Ref: drug information handbook