หัวข้อคำถาม : การปรับยากันชัก

ผู้ตั้งคำถาม : KK

วันที่ตั้งคำถาม : 01/12/2560

รายละเอียด :

ผู้ป่วยรับประทาน dilantin 100 mg 4xhs มาประมาณ 3 เดือน วันนี้มารับยาที่ รพ.ห้วยแถลงตามนัด ผลตรวจ dilantin level (total) = 40 mcg/ ml ผู้ป่วยรายนี้ควรได้รับการปรับยากันชักหรือไม่